Organist Johannes Rodh

Johannes Rodh (ansat marts 2013), cand. musicae (kandidatgrad fra Nordjysk Musikkonservatorium med kor og ensembleledelse som hovedfag) og Præliminær Organist Eksamen, har stor erfaring som dirigent, korleder, musiklærer og underviser og ikke mindst som organist. 
Foruden at spille på kirkens orgel til gudstjenester, bryllupper, vielser, bisættelser med mere, leder Johannes Kirkens Vokalgruppe.