Navneændring

Ønsker du at ændre dit fornavn, mellemnavn eller efternavn, så skal du ansøge om det via borger.dk. 

Ansøgningen behandles i det sogn, hvor du bor.

 

Er du fødselsregistreret i Sønderjylland

Er du fødselsregistreret i Sønderjylland, skal du være opmærksom på, at du skal sende blanketten til den kommune, hvor din fødsel er registreret.

 

Navneændring uden NemID/MitID

Hvis du ikke har NemID, kan du rette henvendelse til kirkekontoret. 

Når du henvender dig på kirkekontoret med blanketten "Navneændring", så skal du medbringe følgende dokumenter:

    • Fødsels- og dåbsattest eller fødsels- og navneattest.
    • evt. vielsesattest
    • evt. navnebevis fra tidligere navneændring

 

Gebyr ved navneændring

Det koster 559,40 kr. (2023) at ansøge om navneænding. Sagsbehandlingen starter når alle blanketter, samt kvittering på indbetalt gebyr for navneændring, er afleveret. Det er vigtigt at notere sig, at man betaler for sagsbehandling, og man kan derfor godt komme ud for at betale uden at få det ønskede navn.

 

I særlige tilfælde skal der ikke betales gebyr ved navneændring. Det gælder når:

    • Navneændringen sker i forbindelse med en vielse, hvis ansøgningen er indgivet senest 3 måneder efter vielsen
    • For børn under 18 år som følge af forældrenes navneændring

Søges der om navneændring for flere personer, skal der betales gebyr for hver ansøger. Der skal dog kun betales ét gebyr, hvis ansøgningerne om navneændring omfatter ægtefæller, ugifte samlevende, søskende eller plejebørn under 18 år.

Læs mere her