Sognets størrelse og sognegrænser

Da man i 1962 udskilte sognet, besluttede man, at det skulle være noget mindre end Vor Frelsers sogn, idet man forventede, at travbanen ville blive et nyt stort boligområde.

Hvis travbanen blev bebygget, ville kirken på Skydebanevej 2 ligge midt i sognet. Man trak derfor en grænse, der ikke senere er blevet ændret. Grænsen går mange steder midt i gaden eller vejen. Det gør den i Ivar Huitfeldts Gade, hvor østsiden af gaden med lige numre forbliver en del af Vor Frelsers sogn, mens vestre side af gaden med de ulige numre bliver en del af det nye sogn.

Grænsen fortsætter midt i Herluf Trolles Gade og videre ud gennem Willemoesgade, således at følgende numre i Herluf Trolles Gade kommer til Vesterkær (ulige nr. - ud og lige nr. 28-ud). I Willemoegade går de ulige nr. så til Vesterkær. Grænsen følger derefter stien langs Tennis-klubben og Stadion og løber midt i Harald Jensens Vej. Herefter følger den Annebergvej, Annebergstien og Johannesmindevej.

Hele Skydebanevej hører til Vesterkær sogn. Desuden kom øen Egholm i 1972 til Vesterkær. Inden for disse grænser boede der i udskillelsesåret 1962 ca. 7000 mennesker. Imidlertid begyndte folks levevilkår at ændre sig markant, og det betød, at der boede færre og færre mennesker i de, efter vore dages målestok, ret små lejligheder, der præger sognet, så i 1971 var befolkningstallet i sognet faldet til ca. 5.500 indbyggere.

I 1977 var tallet faldet til ca. 4.300, og i 1981 var tallet faldet til under 4.000. Tallet nåede helt ned under de 3500 inden det igen begyndte at vokse pga. af nybyggeri i sognet. Der blev bygget beskyttede boliger i den gamle Frejapark. De Smithskes fabriksbygninger er blevet til boliger i form af bl.a. Støberiet, og der er bygget mange nye boliger på Egholm Færgevej, så indbyggerantallet i Vesterkær sogn i dag er på 3.749 (2022).

Du kan læse mere om sognet lige her: Vesterkær Sogn.

 

Hvilket sogn hører jeg til?

Er du i tvivl om hvilket sogn, du tilhører? Find dit sogn via dette link: sogn.dk