Orgel

Orgelet i Vesterkær Kirke

revideret 16. marts 2017

 

Orglet i dag

Bygget af orgelfirmaet Starup & Søn, 1972 og 1976

Gennemrenoveret og omintoneret i 2015 af

T. H. Frobenius & Sønner orgelbyggeri

Disposition

II Hovedværk (C-g’’’)

I Rygpositiv (C-g’’’)

Pedal (C-f’)

Principal 8’

Gedakt 8’

Subbas 16’

Rørfløjte 8’

Principal 4’

Oktav 8’

Oktav 4’

Rørfløjte 4’

Quintatøn 4’

Waldfløjte 2’

Oktav 2’

Fagot 16’

Sesquialtera II

Nasat 1 1/3

 

Mixtur IV

Scharf III

 

 

Obo 8’

 

 

Tremulant

 

 

 

 

Sløjfevindlade

Mekanisk traktur

Elektrisk registratur

Elektrisk koblinger: HV-RP, HV-P, RP-P, RP4-P

Setzer kombinationsanlæg med 8000 kombinationer samt 4 hurtigvalgstrin.

 

Orglets historie
26. september 1969: 

Menighedsrådet henvender sig til orgelfirmaet I. Starup & Søn med ønsket om et orgel til Vestekær Kirke på 6 stemmer, to manualer og pedal, men med plads til en senere udvidelse til 10 stemmer.

13. oktober 1969:                     

Orgelbygger I. Starup & Søn sender tilbud på et orgel med 11 stemmer, da orgelbyggeren mener at orgelet, p. g. a kirkerummets størrelse, må bygges med minimum 10 stemmer.

16. marts 1970:                          

Menighedsrådet vedtager at tage imod tilbuddet på et orgel med 11. stemmer.

17. marts 1970:                          

Orgelbyggeren takker pr. brev for opgaven med at levere det nye orgel, og vil gå i gang med orgelets planlægning, når han har modtaget tegninger fra arkitekten.

3. december 1970:                    

Orgelbygger Axel Starup mødes med menighedsrådet og organisten i Vesterkær kirke, for at drøfte orgelbyggeriet.

 

15. februar 1971:                       

I. Starup & Søn sender på baggrund af mødet i december, to tilbud

1) Første tilbud indeholder et orgel på 11 stemmer, hvor der foruden hovedværket er placeret et svelleværk bagved, som hænger højt nok til, at man kan gå under det når man skal ind til orgelet. Orgelet efterlader plads til en udvidelse med 4 stemmer, således at orgelet i løbet af fire år – når der er penge til det, vil stå klart med 15 stemmer.

2) Andet tilbud indeholder et orgel på 16 stemmer, hvor hovedværket supplereres med et Rygpositiv (som nu) med sveller. Først med 12 stemmer, og i løbet af fire år med 16 stemmer.

 

26. februar 1971                        

Kirkens arkitekt gør indsigelser mod det første forslag om et svelleværk bag ved hovedværket (hovedorgelet), da det ville være stærkt generende for lysforholdene i kirken. Arkitekten siger god for forslag 2.

 

16. juli 1971                                 

Stiftsøvrigheden godkender orgelet som det fremgår af forslag to. 

Orgelet bygges færdigt i løbet af 1972

 

9. august 1973                            

Domorganist Niels Aage Bundgaard besigtiger orgelet, og gør opmærksom på 5 forhold som han studser over, da der ikke forelægger nogen godkendelse af disse:

1) Der er allerede indsat 14 stemmer (aftalen var 12 i første omgang)

2) Orgelet er klargjort til 17 stemmer, ikke 16 som aftalt.

3) Orgelet er udført med el-registratur og frikombination, hvilket ikke har været aftalt.

4) Rygpositivet er forsynet med sveller (låger).

5) Der er gjort plads til en trompet ’8 stemme, og ikke en spansk trompet som det ellers fremgår af orgelbyggerens tilbud.

 

2. oktober 1973                          

Kirkeministeriets orgelkonsulent Hans Nyholm tilslutter sig domorganistens kritik, bortset fra svellerne i rygpositivet, som han mener er godkendt.

 

31. oktober 1973                       

Orgelfirmaet I. Starup & Søn, Axel Starup imødegår kritikken, og forklarer at ændringerne er foretaget efter samtaler med Vesterkær kirkes organist og menighedsråd.

 

5. april 1975                                 

Menighedsrådet ansøger stiftsøvrigheden om at få indsat de sidste 3 stemmer i orgelet.

 

4. juni 1975                                  

Orgelfirmaet sender tilbud på de sidste 3 stemmer til orgelet, som senere godkendes af menighedsråd og stiftsøvrigheden.

 

12. marts 1976                            

Orgelkonsulentens assistent, Richart T. Holm, godkender udvidelsen af orgelet.  

 

 

 

Dispositionen i 1976 er den samme som i dag, men det var før setzersystemet blev installeret, så der var kun mulighed for én ekstra forudindstillet registrering, som man kunne skifte til ved hjælp at en pedal.