Fødsel

Fødselsanmeldelse

Et barn skal registreres senest 14 hverdage efter fødslen.
Ved fødsel på hospital sørger jordemoderen for personnummer og registrering.

 

Hjemmefødsel

Ved hjemmefødsel skal forældrene anmelde fødslen. Anmeldelsen skal sendes til morens bopælssogn eller i Sønderjylland til kommunen.

 

Gå til borger.dk for at anmelde fødsel.