Medarbejdere

Daglig leder og organist Johannes Rodh

Daglig leder og organist

Johannes Rodh
Telefon 30 25 71 09


rodh@km.dk

 

Kordegn Lisa Bak Nielsen

Kordegn

Lisa Bak Nielsen
Telefon 96 31 43 20


vesterkaer.sogn@km.dk

 

Kirketjener Ann Kathrine Morratz

Kirketjener

Ann Kathrine Morratz
Telefon 96 31 43 23 / 51 25 05 21


akmo@km.dk

 

Kirketjener Hanne Baggesen

Kirketjener

Hanne Baggesen
Telefon 96 31 43 23 / 40 24 06 33

 

habba@km.dk

 

Kirke-kulturmedarbejder og Gospelkorleder Liv Lund Poulsen

Kirke-kulturmedarbejder og gospelkorleder


Liv Lund Poulsen
Telefon 42 20 29 53


livpo@km.dk.dk

 

Organistassistent Maia Lundqvist Holm

Organistassistent


Maia Lundqvist Holm

Telefon 60 14 29 45


maia@km.dk