Kirkebryllup og vielse

I kan indgå ægteskab ved at lade jer vie i folkekirken. Den ene eller begge skal være medlem af folkekirken.

 

Tilknytning til kirke

Det er almindeligt at blive viet i bopælssognet. Kirkelig vielse kan også ske i en anden kirke, hvis I har en særlig tilknytning til denne. Særlig tilknytning foreligger altid, hvis man:

    • Tidligere har haft bopæl i sognet (dette gælder, uanset hvor længe man har boet i sognet)
    • Har nære pårørende, der bor i sognet (her tænkes på forældre, søskende eller børn).                                           

I ovennævnte tilfælde har man derfor altid ret til at få foretaget en vielse i en anden kirke end den, som man normalt hører til. I andre tilfælde er det præsten, der afgør, om man har en særlig tilknytning. Det afhænger her af præstens skøn, om man kan få foretaget vielsen i en kirke uden for det sogn, hvor man bor.

 

Henvendelse til kirken og indhentning af prøvelsesattest

I skal henvende jer til kirkekontoret eller sognepræsten, hvor I ønsker, at vielsen skal foregå. I Vesterkær Kirke skal I vælge en af vores præster.                                           

Før vielsen skal I hos bopælskommunen indhente en prøvelsesattest, som dokumenterer, at I opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Prøvelsesattesten er gyldig i 4 måneder.

 

Vielsens forløb

I vil inden vielsen få lejlighed til at deltage i en samtale med præsten for at gennemgå vielsens forløb. I aftaler ligeledes med præsten valg af salmer og evt. valg af musik.

Til vielsen skal (ud over brudeparret og præsten) mindst 2 vidner være til stede.

Er I allerede blevet viet på rådhuset, kan I få kirkelig velsignelse. Ritualet for den kirkelige velsignelse minder om vielsesritualet.

 

Navneændring ved vielse

Ægtefæller beholder som hovedregel deres egne efternavne, når de gifter sig. De kan imidlertid tage hinandens mellem- og efternavne, hvis de er enige om det. Et par, der ønsker navneændring på bryllupsdagen, skal udfylde blanketten "Navneændring på bryllupsdagen".

Hvis I senere i ægteskabet ønsker at få samme efternavn, kan I benytte den almindelige blanket til navneændring (se navneændring i menuen til venstre).